คณะดุริยางคศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Mar 04,2017 −

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาดนตรีพี่น้องร้องเพลง โดยคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาดนตรีพี่น้องร้องเพลง โดยคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2560 โดยได้มีการทำกิจกรรมจิตอาสา  ณ โรงเรียนวัดศรีสำราญ อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมี อาจารย์กัมปนาท เกตุเหมือน และ อาจารย์ศิริลักษณ์ เจริญมงคลกิจ ควบคุม เป็นผู้ควบคุมดูแล
− Jan 14,2016 −

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทุนดนตรี เรียนฟรี ประจำปีการศึกษา 2559

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทุนดนตรี เรียนฟรี ประจำปีการศึกษา 2559 ระเบียบการรับสมัคร   -->> ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าสอบคัดเลือก -->> ดาวน์โหลด
− Nov 24,2015 −

คณะดุริยางค์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

− Sep 11,2015 −

พิธีรับขวัญนักศึกษาใหม่ คณะดุริยางค์ศาสตร์ วันที่ 3 กันยยายน 2558 ณ ตึกคณะดุริยางค์ศาสตร์

− Mar 10,2015 −

คณะดุริยางค์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

− Dec 12,2014 −

สวนสำราญรมย์ โดย คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

กิจกรรม "สวนสำราญรมย์" โดย คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดขึ้นในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2557 เวลา 12.00-13.00 
− Dec 08,2014 −

คณะนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ทำบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการดนตรีและศิลปะการแสดง

คณะนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ทำบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการดนตรีและศิลปะการแสดง  ณ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี