คณะดุริยางคศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

คณะนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ทำบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการดนตรีและศิลปะการแสดง

− Dec 08,2014 −

คณะนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ทำบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการดนตรีและศิลปะการแสดง  ณ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back