ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Sep 15,2014 −

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวด Mr.&Mrs. Recycle 2014

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Mr.&Mrs. Recycle 2014 ในวันที่ 21 กันยายน 2557 เวลา 10.00-12.00 น.
− Sep 13,2014 −

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ระหว่าง วันที่ 11-13 กันยายน 2557   ผศ.ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารอธิการบดี 
− Sep 07,2014 −

การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วย EOL System

การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วย EOL System General English Proficiency Online Test by EOL System เข้าทดสอบแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน EngTest.net www.EngTest.net รายละเอียดเพิ่มเติม  
− Aug 27,2014 −

ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาและทำวัจัยที่สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐอินเดีย

ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาและทำวัจัยที่สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐอินเดีย  ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
− Aug 25,2014 −

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปี 2557

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปี 2557 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2557