สมัครงาน

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานนักศึกษาจีน

− Apr 11,2023 −

คุณสมบัติ

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ โท ด้านภาษาจีนหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

-สามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารได้

-สื่อสารภาษาจีนได้ -อายุ 25-40 ปี

-ไม่จำกัดเพศ

สมัครได้ที่อาจารย์จันทร์เพ็ญ  0817791561 Email tookta7@hotmail.comBack