สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะบัญชี

− Feb 04,2023 −

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอกสาขาการบัญชี

2. มีผลงานวิจัยทางด้านสาขาการบัญชี หรือสัมพันธ์ (พิจารณาพิเศษ)

3. มีประสบการณ์สอน(พิจารณาเป็นพิเศษ)

4. มีน้ำใจ จิตอาสา มีความรับผิดชอบสูง และพร้อมเรียนรู้

สมัครได้ที่ฝ่ายบุคลากร อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น3 หรือ เมลล์ hrm_btu@bkkthon.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-8006800 ต่อ 1232Back