สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

รับสมัครอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 2 ตำแหน่ง ด่วนมาก

− Feb 04,2021 −

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 2 ตำแหน่ง

วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564 

คุณสมบัติที่ต้องการ

การศึกษา :

จบปริญญาโท (ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา ปริญญาโทวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

หรือ ปริญญาเอก

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่

โทร. 081-920-8407  ผศ.อุทัย อึ๋งเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

หรือ 02-800-6800 ต่อ 2164

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 2 ตำแหน่ง

 Back