คณะศิลปกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์

ยินดีกับ เสฏฐวุฒิ ขวัญเมือง นักศึกษาชั้นปี 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ในรายการ ‪ นับหนึ่งให้ถึงฝัน

− Sep 19,2015 −


ยินดีกับ เสฏฐวุฒิ ขวัญเมือง นักศึกษาชั้นปี 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ในรายการ "นับหนึ่งให้ถึงฝัน" ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back