คณะสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jul 27,2021 −

การจัดการความรู้ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การจัดการความรู้ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา 2563 เรื่อง เทคนิคการสอนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์
− May 29,2019 −

คณาจารย์ที่ผ่านหลักสูตรสภาวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน

− May 24,2019 −

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2562

− May 23,2018 −

พิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

พิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยได้เสนอผลงานวิจัยด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี ได้แก่ รศ.ดร.รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
− Mar 11,2018 −

คณะคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์

คณะคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์หลายตำแหน่ง คุณสมบัติที่ต้องการ : จบปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์  จบปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์   ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 02-8006800 ต่อ 1232 หรือ คณะศาธารณสุขศาสตร์ โทร 02-800-6800-5 ต่อ 2407-8 
− Jan 31,2018 −

ประกาศให้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี

− Feb 15,2017 −

เรียนเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่าทุกรุ่น และว่าที่บัณฑิตทุกท่าน ร่วมงาน Goodbye Seniors and Coming Home

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เรียนเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่าทุกรุ่น และว่าที่บัณฑิตทุกท่าน ร่วมงาน Goodbye Seniors and Coming Home ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น.
− Sep 07,2016 −

โครงการศึกษาความต้องการการศึกษาต่อของ บัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

 โครงการศึกษาความต้องการการศึกษาต่อของ บัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 
− Jun 17,2016 −

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตภาคปกติหลักสูตรเรียน 4 ปี และต่อเนื่องหลักสูตรเรียน 2 ปี (ภาคพิเศษเรียนทุกวันเสาร์ - อาทิตย์) คุณสมบัติ นักศึกษาภาคปกติ: สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต                นักศึกษาต่อเนื่อง (ภาคพิเศษ): สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพสาธารณสุข (ปวส. ทางสาธารณสุขศาสตร์ จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ทุกสาขา) สนใจติดต่อที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี…
− Sep 16,2015 −

โครงการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในชุมชนวัดปุรณาวาส

โครงการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในชุมชนวัดปุรณาวาส