คณะสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jul 18,2023 −

การจัดการความรู้ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

1. การจัดการความรู้เรื่อง “เทคนิคการค้นคืนข้อมูลการอ้างอิงผลงานทางวิชาการจากฐานข้อมูล” 2. การจัดการความรู้เรื่อง “เทคนิคสร้างนวตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน”
− Oct 01,2022 −

การคัดแยกขยะมูลฝอย

Your browser does not support the video tag.
− Sep 18,2022 −

มกธ. จัดพิธีมอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อประจำสาขาแก่นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

มกธ. จัดพิธีมอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อประจำสาขาแก่นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2565           รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบเข็มวิทยฐานะแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และเสื้อประจำสาขาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ประจำปีการศึกษา  2565  พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้ารับเข็มวิทยฐานะและเสื้อประจำสาขาดังกล่าว …
− Jul 27,2021 −

การจัดการความรู้ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การจัดการความรู้ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา 2563 เรื่อง เทคนิคการสอนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์
− May 29,2019 −

คณาจารย์ที่ผ่านหลักสูตรสภาวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน

− May 24,2019 −

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2562

− May 23,2018 −

พิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

พิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยได้เสนอผลงานวิจัยด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี ได้แก่ รศ.ดร.รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
− Mar 11,2018 −

คณะคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์

คณะคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์หลายตำแหน่ง คุณสมบัติที่ต้องการ : จบปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์  จบปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์   ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 02-8006800 ต่อ 1232 หรือ คณะศาธารณสุขศาสตร์ โทร 02-800-6800-5 ต่อ 2407-8 
− Jan 31,2018 −

ประกาศให้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี

− Feb 15,2017 −

เรียนเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่าทุกรุ่น และว่าที่บัณฑิตทุกท่าน ร่วมงาน Goodbye Seniors and Coming Home

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เรียนเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่าทุกรุ่น และว่าที่บัณฑิตทุกท่าน ร่วมงาน Goodbye Seniors and Coming Home ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น.