ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ พระราชวิริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง

− Oct 10,2014 −

 เมื่อวันที่ 8  ตุลาคม 2557   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนำโดย ดร.ชาญชัย  ชัยรุ่งเรือง  ประธานมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และดร.จรินทร์  สวนแก้ว นายกสมาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, ประธานมูลนิธิ  ๕ ธันวามหาราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระราชวิริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง  ณ วัดไร่ขิง  อ.สามพราน จ.นครปฐม

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back