คณะพยาบาลศาสตร์

ภาพกิจกรรม Gallery

กิจกรรมฟังเทศกับบท่าน ว.วชิรเวธี

− Oct 19,2015 −

กิจกรรมฟังเทศกับบท่าน ว.วชิรเวธี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ. อาคารชาญชัยอะเคเดี้ยม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี