คณะพยาบาลศาสตร์

ภาพกิจกรรม Gallery

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา และงานเปิดโลกกิจกรรม

− Oct 19,2015 −

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา และงานเปิดโลกกิจกรรม ณ BTU Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557