คณะพยาบาลศาสตร์

ภาพกิจกรรม Gallery

ขอแสดงความยินดี พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4

− May 17,2018 −

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4  พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ อาคาร BTU HALL มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561