ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง

− Sep 09,2023 −

ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง   
1.) ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการท่องเที่ยว และโรงแรม    
คุณสมบัติ 
1.สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
2.มีประสบการทำงานด้านโรงแรม ไม้น้อยกว่า 2 ปี  

2.) ตำแหน่งเชฟครัวเบเกอรี่ 
คุณสมบัติ
1.มีประสบการณ์ด้านทำเบเกอรี่  

สมัครได้ที่ฝ่ายบุคลากร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 8006800 ต่อ 1232Back