ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มกธ.มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.-ปวส.จากสถาบันการศึกษาในเครือ ปีการศึกษา 2565

− May 01,2023 −

        ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาในเครือของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)  ได้แก่  วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรี  และวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ  ประจำปีการศึกษา 2565  พร้อมกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาด้วย  

        นอกจากนี้  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มอบโล่เกียรติยศแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  ศิษย์เก่าดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยฯ และสังคม  ได้แก่  น.ส.ยุพาพร  สืบสวน  ผู้ฝึกสอนออกกำลังกาย  และได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการ Thailand Southern Bodybuilding Championships 2022   และน.ส.นฤมล  มลภิรมย์  ข้าราชการสังกัดสำนักงานพระคลังข้างที่ กรมบังคับการสำนักพระราชวัง  
        ในการนี้ รศ.(พิเศษ) ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในเครือของ มกธ. ทั้ง 2 แห่งดังกล่าวด้วย ณ อาคาร BANGKOK THONBURI HALL เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back