News

BANGKOKTHONBURI NEWS

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มกธ.ให้กำลังใจนักศึกษาทางไกล สอบปลายภาค 2/2565 พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566

− Mar 06,2023 −


Back