ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติรอบที่ 3 ให้ติดต่อเซ็นสัญญาและแบบเบิกเงินกู้ยืม ได้ที่ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1

− Sep 05,2022 −

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติกองทุนกู้ยืม ให้ติดต่อเซ็นสัญญาและแบบเบิกเงินกู้ยืม ได้ที่ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติรอบที่ 3  ให้ติดต่อเซ็นสัญญาและแบบเบิกเงินกู้ยืม ได้ที่ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1  ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565  ลงนามสัญญา และแบบเบิกเงินกู้ยืมส่งคืนภายในวันที่ 20 กันยายน 2565  

     สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติ สามารถติดตามผลการอนุมัติได้ในรอบถัดไป หรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา


ขั้นตอนการเซ็นสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

ประกาศรายชื่อ (แยกตามคณะ)Back