ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

หมายกำหนดการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

− Mar 15,2022 −

การแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต/ มหาบัณฑิต/ บัณฑิต โดยสวมชุดครุยวิทยฐานะให้เรียบร้อยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เวลา 07.00 – 09.00 น.  ดุษฎีบัณฑิต/ มหาบัณฑิต/ บัณฑิต รับการตรวจ ATK ตามคณะที่สำเร็จการศึกษา (ยกเว้น คณะบริหารธุรกิจและคณะรัฐศาสตร์ให้รับการตรวจ  ATK ที่อาคารห้องประชุม BTU Hall  (อาคารด้านข้างคณะแพทยศาสตร์))  

เวลา 09.00 - 11.00 น.  รายงานตัวดุษฎีบัณฑิต/ มหาบัณฑิต/ บัณฑิต ลงทะเบียนพร้อมรับลำดับและแถวที่นั่ง ณ จุดรายงานตัวบริเวณด้านข้างหอประชุม Bangkokthonburi Hall

เวลา 09.00 - 11.30 น.  ถ่ายรูปหมู่ ตามกำหนดการถ่ายรูปหมู่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เวลา 12.00 - 12.30 น. ตั้งแถว ณ จุดรายงานตัวบริเวณด้านข้างหอประชุม Bangkokthonburi Hall

เวลา 12.30 - 13.30 น.  เดินแถวเข้าหอประชุม

เวลา 13.30 - 17.00 น.  ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

เวลา 18.00 น.            รับพระราชทานปริญญาบัตร
Back