ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติรอบที่ 1 ให้ติดต่อเซ็นสัญญากู้ยืม ได้ที่ห้องกองทุนกู้ยืม อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1

− Sep 27,2021 −

นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติรอบที่ 1 ให้ติดต่อเซ็นสัญญากู้ยืม ได้ที่ห้องกองทุนกู้ยืม อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 และส่งสัญญาคืนฝ่ายกองทุนภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติสามารถติดตามประกาศรายชื่อ ผ่านการอนุมัติได้ในรอบถัดไป (อ่านรายละเอี่ยดเพิ่มเติม)   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกองทุนฯ  02-800-6800 ต่อ 1313

รายชื่อผ่านการอนุมัติรอบที่ 1Back