ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

− May 12,2020 −
รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563  เป็นต้นไป ค่าสมัคร 1,000 บาท
 
.................................................
 
คุณสมบัติการสมัคร
1. จบมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
3. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และไม่เกิน 70 กก.
วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 (นักศึกษาสมัครแล้วทำข้อสอบออนไลน์ได้เลย)
1. วิชาที่สอบ 1.ภาษาไทย 2.ภาษาอังกฤษ 3.วิทยาศาสตร์ 4.คณิตศาสตร์
2. สอบสัมภาษณ์ (ทางโทรศัพท์กับอ.ดร.สุวิมลได้เลย)
3. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนออนไลน์โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เลขที่บัญชี 047-8-00001-1
 

ติดต่อสอบถามโทร 02 800 6800-5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือ ดร.สุวิมล 062 818 9315


Back