ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ให้โอวาท นศ.“บัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาธารณสุขศาสตร์” รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2563 พร้อมมอบทุนการศึกษา คนละ 144,000 บาท

− Jan 14,2020 −

 รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาโครงการ “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” รุ่นที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์  ม.กรุงเทพธนบุรี  ประจำปีการศึกษา 2563  พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรให้แก่นักศึกษาในโครงการดังกล่าวคนละ 144,000 บาท  โดยมีคณะผู้บริหาร  และคณาจารย์ร่วมพบปะนักศึกษาด้วย  
           ในการนี้  มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการจัดเตรียมเอกสารขอรับทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่  เอกสารการขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  รับเครื่องแบบนักศึกษาและวัดตัวตัดเครื่องแบบ  และนำนักศึกษาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ ด้วย ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ  การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2  ม.กรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back