News

Bangkok Thonburi News

อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ให้โอวาท นศ.“บัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาธารณสุขศาสตร์” รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2563 พร้อมมอบทุนการศึกษา คนละ 144,000 บาท

− Jan 14,2020 −Back