Admission

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

รายละเอียดการรับสมัคร

 


วิธีการสมัครนักศึกษาภาคปกติ

  • กรณีผู้สมัครมาสมัครเรียนด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ห้องประชาสัมพันธ์ ตึกอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น. พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  • กรณีที่ผู้สมัคร สมัครผ่านระบบอินเตอร์เนตให้ผู้สมัคร Print ใบสมัคร Online แล้วมาติดต่อด้วยตนเอง ห้องประชาสัมพันธ์ ตึกอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น.และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

พิเศษสำหรับผู้สมัครเรียน​นักศึกษาภาคปกติ

ผู้สมัครเรียนในภาคปกติทางมหาวิทยาลัยได้มีโครงการ "สวัสดิการเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ระดับปริญญาตรี" โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ในส่วนค่าหน่วยกิต , ค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษามีสิทธิ์กู้ยืมจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ตามเกณฑ์ที่กองทุนฯกำหนด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 0-2800-6800-5 , 0-2431-5387