สมัครงาน

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

ประกาศรับสมัครงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรี ตำแหน่งงาน ครูผู้สอน

− Oct 06,2023 −

ประกาศรับสมัครงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรีตำแหน่งงาน ครูผู้สอน
คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการตลาด หากมีใบประกอบวิชาชีพครู จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อส่งประวัติได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โทร 02-8006800-5 ต่อ 1232 หรือส่งทาง อีเมลล์   hrm_btubkkthon.ac.thBack