สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสาน งานนักศึกษาจีน

− Feb 20,2023 −

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสาน งานนักศึกษาจีน

คุณสมบัติ

-วุฒิการศึกษา ป ตรี ด้านบริหารธุรกิจ 1 คน

-วุฒิการศึกษา ป โทด้านบริหารธุรกิจ 1 คน

-สื่อสารภาษาจีนได้ -อายุ 25-40 ปี

-ไม่จำกัดเพศ

สมัครได้ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาิวทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-8006800 ต่อ 2105Back