คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรม Gallery

กิจกรรมเยี่ยมชมงานและสัมผัสประสบการณ์ การแข่งขันระดับโลก “บางแสน กรังด์ปรีซ์ 2017”

− Jul 10,2018 −

กิจกรรมเยี่ยมชมงานและสัมผัสประสบการณ์ การแข่งขันระดับโลก “บางแสน กรังด์ปรีซ์  2017” วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  สนามแข่งระดับโลก “บางแสน กรังด์ปรีซ์  2017” ชลบุรี

เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้มีการทำความร่วมมือจำวิจัย1 เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำมันเครื่อง และเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการตั้งเป้ารางวัลเพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนการสอนจึงนำมาสู่การเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมงานและสัมผัสประสบการณ์ การแข่งขันระดับโลก บางแสน กรังด์ปรีซ์  2017โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท คาร์แลค ( ไทย-เยอรมัน ) ในการให้ความรู้ กับนักศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและได้สัมผัสบรรยากาศระดับโลกในกิจกรรมในครั้งนี้