ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Apr 19,2015 −

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558

คณาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 

ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

และร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทางมหาวิทยาลัย

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back