ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

เปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนรัฐบาลจีนประจำปี 2558 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยยูนนาน

− Mar 23,2015 −

 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back