ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยเข้าตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Sep 21,2014 −

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยเข้าตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ในวันที่ 20-22 กันยายน 2557

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back