ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

งานท่องเที่ยวทั่วไทย โดยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

− Sep 18,2014 −

งานท่องเที่ยวทั่วไทย 

โดย นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 

สาขาการท่องเที่ยว และสาขาการโรงแรม

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557

ณ อาคาร 14 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back