ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

งานนิเทศพาเดินเพลินงานวัด ในวันที่ 19 กันยายน 2557 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Sep 16,2014 −

งานนิเทศพาเดินเพลินงานวัด จัดงานโดยคณะนิเทศศาสตร์ ในวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ อาคาร 14 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back