ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

การบรรยายกฏหมายและการให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

− Jul 23,2014 −
ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การบรรยายกฏหมายและการให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ตามโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back