ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Jul 22,2014 −

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา นำโดย ฯพณฯ ดร.ชาญชัย  ชัยรุ่งเรือง ประธานมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฟ่ายกิจการนักศึกษา
พร้อมด้วย พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลตรีจารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการ
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ร่วมพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือ  ระหว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการให้การสนับสนุนทางด้านกีฬา และวิชาการ 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back