ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

แห่เทียนพรรษาประจำปี 2557

− Jul 15,2014 −

แห่เทียนพรรษาประจำปี 2557
ณ วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา 
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฏาคม 2557

 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back