ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

“มกธ.+CUPL” เซ็นเอ็มโอยู มุ่งพัฒนาจุดแข็งด้านวิชาการ พร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน

− Jun 17,2024 −

เมี่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) และมหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายแห่งประเทศจีน (China University of Political Science and Law : CUPL)  จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ร่วมลงนามในบันทึกความเช้าใจด้านการศึกษา  โดยมี ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และ Prof. Li Xiu Yun  สมาชิกคณะกรรมการประจำพรรคคอมมิวนิสต์  และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายแห่งประเทศจีน  ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว  
       
 การลงนามความเข้าใจด้านการศึกษาระหว่าง มกธ. และ CUPL ในครั้งนี้  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในด้านวัฒนธรรม  การศึกษา  และวิชาการระหว่างกัน  เช่น  การแลกเปลี่ยนคณาจารย์  นักวิจัย  บุคลากร  นักศึกษา  เพื่อพัฒนาความรู้  ความเข้าใจ  ประสบการณ์  ทักษะทางวิชาการร่วมกัน  ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้  การอบรมระยะสั้นและระยะยาว  การเรียนการสอน  เป็นต้น  

ความร่วมมือดังกล่าวของ มกธ. และ CUPL จะได้รับการสนับสนุนการใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรการศึกษาที่เป็นจุดเด่นของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน  อีกทั้งยังเสริมสร้างการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยให้ยั่งยืนอีกด้วย

ในการนี้  Prof. Xu Lan  ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา  Prof. Wang Huna  เลขานุการเอกฝ่ายการศึกษา  สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย  รศ.ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล  ชัยรุ่งเรือง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายแห่งประเทศจีน และผู้บริหาร  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back