ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ. ร่วมงาน “Nice to meet you” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี-เอก คณะรัฐศาสตร์

− Jun 11,2024 −

        ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ให้เกียรติเป็นประธานในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “ครอบครัว BTU สิงห์แดงทอง” คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ประจำปีการศึกษา 2567  ภายใต้แนวคิด “Nice to meet you”  พร้อมกล่าวต้อนรับแสดงความยินดี  และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  และปริญญาเอกของคณะรัฐศาสตร์  โดยมี รศ.ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ร่วมกล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น  และแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่ในฐานะลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ยังได้มอบต้นไม้แห่งความรัก “Tree of love” ให้แก่ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์  สาขารัฐประศาสนศาสตร์  และสาขาการเมืองการปกครอง  เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความรักความผูกพันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  และเป็นที่ระลึกแก่นักศึกษาใหม่จากผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ของคณะรัฐศาสตร์  ทั้งนี้ งานปฐมนิเทศ “ครอบครัว BTU สิงห์แดงทอง” ดังกล่าว คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดขึ้น  เพื่อสร้างเสริมความภาคภูมิใจ  ความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา  และเสริมสร้างอุดมการณ์  แนวคิด  แรงบันดาลใจ  ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จให้แก่นักศึกษาใหม่ของคณะรัฐศาสตร์
        คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดมุมมองประสบการณ์ความสำเร็จจากนักศึกษาปริญญาโท  ปริญญาเอก  เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง  ตลอดจนการให้กำลังใจ  และข้อแนะนำด้านต่างๆ แก่นักศึกษาใหม่  โดยมี พล.อ.ดร.วิชิต  ยาทิพย์  นายกสมาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและศิษย์เก่าปริญญาเอก  คณะรัฐศาสตร์  รุ่นเจ้าสัว 1 และคุณเยาวเรศ  ชินวัตร  นักศึกษาปริญญาเอก  คณะรัฐศาสตร์  รุ่นเจ้าสัว 12 ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดถ่ายทอดมุมมองประสบการณ์ความสำเร็จในโอกาสดังกล่าว
        นอกจากนี้  รศ.ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ดร.ณัฐวรินธร  บวรภัควุฒิสิริ  และคุณพัชรฎา  มณฑาทิพย์  ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมอบรมหัวข้อ “Personality reset” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์  เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำ  รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลกับผู้นำยุคใหม่  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการปรับตัวเพื่อพัฒนาตนเองด้านต่างๆ สู่ความสำเร็จในอนาคต  และการใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอย่างมีความสุข
        ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  ศิษย์เก่า  และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งนักศึกษาภาคปกติ  และภาคสมทบเข้าร่วมในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ดังกล่าว ณ อาคารดุษฎีบัณฑิต ชั้น 1  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back