ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

“ศ.ดร.บังอร”อธิการบดีมกธ.ร่วมหารือ CSC ประเทศจีน เตรียมจัดงาน “China Education Fair in Thailand”

− May 27,2024 −

         ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ​ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ดร.พัชรินรุจา​ จันทโรนานนท์ และ ศ.ชูชาติ ทรัพย์สุทธิพร ผู้ช่วยอธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมประชุมหารือด้านวิชาการ และการส่งเสริมพัฒนาการศึกษากับคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Scholarship Council : CSC) ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมการศึกษาจีนในประเทศไทย (China Education Fair in Thailand) ซึ่งงานมหกรรมการศึกษาดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน  2567 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

         การจัดงานดังกล่าว จะเป็นการส่งสริมความร่วมมือด้านวิชาการ  เพื่อการพัฒนาการศึกษาร่วมกันระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน  และเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายการศึกษาให้กับนักศึกษาของทั้งสองประเทศ การให้ทุนการศึกษา รวมทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการ การพัฒนาคณาจารย์ นักศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยี และการส่งการวิจัยร่วมกัน

       อย่างไรก็ตาม  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ขยายโอกาสในการส่งเสริมวิชาการ การจัดการศึกษา และพัฒนาด้านวิชาการ ให้กับนักศึกษาจีน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง    ดังนั้นความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานเพื่อการจัดงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทุกระดับ ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในมิติต่างๆร่วมกันอีกด้วย

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back