ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มกธ. ทำถึง!! กับโครงการ Distance Big Acting พัฒนาผู้สอนระบบการศึกษาทางไกล

− May 15,2024 −
ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วย รศ.ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมเปิดโครงการ “Distance Big Acting” ให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมทั้งมอบนโยบาย เพื่อให้คณาจารย์ ใช้เป็นหลักปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาทุกระดับชั้นอีกด้วย
“โครงการนี้เป็นกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในทุกระดับให้มีความพร้อมในการพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด เทคนิค กลยุทธ์ กลวิธี และการนำละครมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยใช้ศาสตร์ของละครเป็นตัวผสมผสานกับรูปแบบการศึกษา ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะมีความสง่างาม มีเสน่ห์ หรือมี Charisma เช่น การแต่งกายที่เหมาะสมกับกาละเทสะ ความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตนเอง การยิ้มแย้มแจ่มใส รวมถึงบุคลิกภาพที่ดี สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับผู้สอน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สามารถเกื้อหนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันในด้านแนวคิด แนวปฏิบัติการสอนที่ดี ตลอดจนช่วยกระตุ้นให้คณาจารย์ทุกคน สามารถนำองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับการจัดการศึกษายุคใหม่” อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกล่าว
ทั้งนี้การสัมมนา Distance Big Acting มีทั้งหมด 3 ช่วง ได้แก่ ช่วง START BTU โดย รศ.ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ได้บรรยายเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีการบรรยายให้ความรู้และเทคนิคพื้นฐานด้านการสอน นวัตกรรม การสอนและการสื่อสาร อันเป็นประโยชน์เพื่อให้คณาจารย์ได้เข้าใจหลักปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการสอนรูปแบบใหม่ๆ ให้ทันยุคทันสมัย สื่อสารกับนักศึกษายุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น ตามด้วย ดร.โสพัฒน์ โสภาภิมุข และอาจารย์กฤติญา กวีจารุกรณ์ ร่วมบรรยาย การผลิตสื่อการสอนและการเตรียมตัวเข้าห้องบันทึกเทป
สำหรับช่วง SMART BTU ได้รับเกียรติจาก แม็กกี้ อาภา ภาวิไล ดารานักแสดงชื่อดัง และดร.พลอยขวัญ เจดีย์จิตต์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วม Work Shop “สาธิตการแต่งหน้า และกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ Grooming Appearance และปิดท้ายด้วย ช่วง BTU การละคร นำโดย ดร.วโรดม ศิริสุข ผู้กำกับ ผู้จัดละคร ส้ม ชนากานต์ ชัยศรี Miss Thailand World 1990 และ อิสรียาร์ มาลัยศรี Miss Thailand World ปี 1991 ร่วมเป็นวิทยากรแชร์เทคนิคการพัฒนาทักษะการแสดงในการอยู่หน้ากล้องบันทึกเทปอีกด้วย
ในการนี้ คณาจารย์ผู้สอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลได้เข้าร่วมโครงการ “Distance Big Acting” ณ ห้องประชุม BTU HALL เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back