ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ธุรการฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− May 14,2024 −

คุณสมบัติ 
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป                                       

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-800-6800 ต่อ 1232  ส่งเอกสารการสมัคร  hrm_btu@bkkthon.ac.thBack