ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และธุรการ จำนวนหลายอัตรา

− May 14,2024 −

คุณสมบัติ 
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2.มีความสามารถด้านภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-800-6800 ต่อ 1232  ส่งเอกสารการสมัคร  hrm_btu@bkkthon.ac.thBack