ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

JNVC ลงนามความร่วมมือ มุ่งพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า พร้อมจัดตั้ง Luban-Mozi College (BYD), Thailand ภายใต้การสนับสนุนของ BYD COMPANY LIMITED ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Apr 27,2024 −
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) และ Jinan Vocational College (JNVC) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation ; MoC) เพื่อการส่งเสริม การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา โดย ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบหมายให้อาจารย์สมมาตร ทองคำ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนในการลงนามความร่วมมือกับ Ms.Jiang Xueyan รองอธิการบดี Jinan Vocational College พร้อมด้วย อาจารย์วาสิตา พิชิตวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักกิจหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ Mr.Song Guanghui คณบดีโรงเรียนยานยนต์ Jinan Vocational College ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว
สำหรับการลงนามในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าขึ้นอีกระดับหนึ่งจากความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยกรมการศึกษามณฑลซานตง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้สนับสนุนด้านวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ให้กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในด้านดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้ได้ส่งเสริมสนับสนุนในประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนนีเซีย ประเทศละ 1 สถาบันเท่านั้น
การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับ Jinan Vocational College ผลักดันให้เกิดความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้กรอบความร่วมมือในหลากหลายมิติ เช่น การสนับสนุนด้านทรัพยากร องค์ความรู้ เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า
นอกจากนี้ ความร่วมมือของทั้งสองสถาบันยังร่วมกันส่งเสริมการศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ นักศึกษา การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางวิชาชีพและสิ่งอำนวยความสะดวกของการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ ทรัพยากรการสอนด้านยานยนต์สมัยใหม่ รวมทั้งการมุ่งสร้างความสำเร็จที่ได้รับการยอมรับร่วมกันในการฝึกฝนบุคลากรผู้มีความสามารถระดับนานาชาติ
ในการนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ Jinan Vocational College มาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าวด้วย ณ ชั้น 4 อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back