ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ - ศาสตราจารย์ ดร.บังอร – นพ.ภูริทัต ร่วมเปิดศูนย์รังสีวินิจฉัย ศูนย์หัวใจและไต รพ.ราชพิพัฒน์ มุ่งบริการผู้ป่วยครบวงจร และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

− Feb 23,2024 −

         เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  กรรมการมหาเถรสมาคม  ประธานสมัชชามหาคณิสสรเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก  พระเทพประสิทธิมนต์  เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร  ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร  พระพรหมโมลี  กรรมการมหาเถรสมาคม  แม่กองบาลีสนามหลวง  เจ้าคณะภาค 5  ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ  เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ  ภาษีเจริญ  ศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)  นพ.ภูริทัต  แสงทองพานิชกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์  ร่วมประกอบพิธีเปิดศูนย์รังสีวินิจฉัย  ศูนย์หัวใจและไต  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  สำนักการแพทย์  กรุงเทพมหานคร  โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์เจิมเครื่อง CT SCAN    ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พร้อมเจริญชัยมงคลคาถาประกอบพิธีดังกล่าวด้วย ณ อาคารศูนย์หัวใจและไต  รพ.ราชพิพัฒน์    เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2567

        ศูนย์รังสีวินิจฉัย  ศูนย์หัวใจและไตดังกล่าว  ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา  วิจัย  การฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พัฒนาทักษะความชำนาญให้กับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัย  และพัฒนาความพร้อมแก่บุคลากรทางการแพทย์ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางการแพทย์  และการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน 

       นอกจากนี้  ศูนย์รังสีวินิจฉัย  ศูนย์หัวใจและไต  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  สามารถรองรับให้บริการผู้ป่วยครบวงจรตั้งแต่การวินิจฉัย  การรักษา  การฟื้นฟูสมรรถภาพ  และการป้องกันโรคด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่เชียวชาญ  พร้อมทั้งเครื่องมือเทคโนโลยีที่นำสมัยสามารถดูแลรักษา  ฟื้นฟู  และป้องกันให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจ  โรคไต  รวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นองค์รวม  เพี่อเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back