ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

− Jan 23,2024 −

รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
คุณสมบัติ
 1. จบปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาวิชาทางการศึกษา ได้แก่ ศึกษาศาสตรบัณฑิต  ครุศาสตรบัณฑิต  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 3. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น 
 4. สามารถใช้ microsoft office ได้ดี
     หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทางการศึกษา หรือเคยดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษามาแล้ว หรือมีผลงานวิจัยด้านการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ส่ง CV พร้อมทั้ง ใบรายงานคะแนน (Transcript) และคะแนนภาษาอังกฤษ มาที่ btu.medicine@bkkthon.ac.th หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สอบถามเพิ่มเติมที่ อ.อาทิตยา 02-800-6800 ต่อ 2032 หรือ 0873705670Back