ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ล่ามแปลภาษาจีน 1 ตำแหน่ง

− Jan 06,2024 −

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ล่ามแปลภาษาจีน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน:

1. แปลเนื้อหาตามที่อาจารย์สอนในคลาสเรียนเป็นภาษาไทย-จีน-ไทย

2. ล่ามในที่ประชุม

3. รับผิดชอบเอกสารนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

4. แปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตำราวิชาการ หลักสูตร และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

5.ประสานงานระหว่างอาจารย์และนักศึกษาจีน

6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

จบการศึกษาระดับปริญญาโท  สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ในระดับดี มีผลคะแนนสอบ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป

- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน วันอาทิตย์-พฤหัส เวลา 8.30 - 17.00 น.

- เงินเดือน 25,000 บาท/เดือน (ช่วงทดลองงาน) หากผ่านการทดลองงาน 6 เดือนแล้ว เงินเดือนปรับเป็น 30,000 บาท/เดือน

 

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวภาษาไทย-ภาษาจีน วุฒิการศึกษา ผลคะแนนสอบHSK มาให้ผู้บริหารพิจารณาเบื้องต้นได้ตามอีเมล์ด้านล่าง art_design@bkkthon.ac.thBack