ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหลียวหนิง (University of Science and Technology Liaoning) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ

− Oct 21,2023 −
          มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหลียวหนิง (University of Science and Technology Liaoning) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการนี้ รองอธิการบดีของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมมือกันทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนความร่วมมือด้านการวิจัยและการจัดประชุมวิชาการร่วมกัน
          อนึ่ง มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหลียวหนิง (USTL) ก่อตั้งขึ้นในปี 1948 และเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาด้านโลหะวิทยาที่เก่าแก่ที่สุดของจีน มหาวิทยาลัยได้พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยครบวงจรระดับชาติโดยเน้นด้านเทคโนโลยีเป็นหลัก เปิดสอนหลักสูตรและสาขาวิชาอันหลากหลายครอบคลุมเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และกฎหมาย ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา 22,558 คน นักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมากกว่า 1,000 คน และคณาจารย์ 1,300 คน เปิดสอน 19 คณะ 100 กว่าหลักสูตร
          โดยพิธีจัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคารสปอร์ต คอมเพล็กซ์ ชั้น 4 วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back