ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

พิธีลงนามบันทึกเจตจำนงทางวิชาการ (Letter of Intention, LOI) เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ​และงานวิจัย

− Oct 16,2023 −
พิธีลงนามบันทึกเจตจำนงทางวิชาการ (Letter of Intention, LOI) เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ​และงานวิจัย ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ ​มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กับ Ludwig​ Maximilians​ University, Munich, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์ ไวคกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ลงนามกับ Prof.​ Dr. Wolfgang​ Böcker Head of​ the​ Department​ of​ Trauma​ Surgery, representing Dean of the Faculty of Medicine, Ludwig​ Maximilians​ University
✅ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ ​มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กับ Murnau​ Trauma​ Center สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์ ไวคกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ลงนามกับ Prof.​ Peter​ Augat​ ผู้แทนจาก Biomechanic​ Center, Murnau​ Trauma​ Center
✅ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ ​มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กับ Weiden​ Medical​ Center สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยศ.เกียรติคุณ นพ. สารเนตร์ ไวคกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ลงนามกับ Prof.​ Christian​ von​ Rüden​ ผู้แทนจาก Weiden​ Med​ical​ Center​
✅ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กับ Weiden​ Medical​ Center สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดย ดร.ประทีป ปัญญา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ลงนามกับ Prof​. Christian​ von​ Rüden​ ผู้แทนจาก Weiden​ Med​ical​ Center
✅ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กับ Murnau​ Trauma​ Center สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดย อาจารย์สมมาตร ทองคำ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามกับ Prof.​ Peter​ Augat​ ผู้แทนจาก Biomechanic​ Center, Murnau​ Trauma​ Center
วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร Sport Complex มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back