ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์

− Oct 10,2023 −

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำสาขา รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาการเมืองการปกครอง

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง หรือสาขาใกล้เคียง
  • เพศชาย
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีประสบการณ์สอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ


Back