ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

− Jul 25,2023 −

รับสมัครนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

………………………………………………………………..

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และศิลป์คำนวณ
 2. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา 2.00 ขึ้นไป
 3. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 70 กิโลกรัม  ส่วนสูง 150 เซ็นติเมตรขึ้นไป
 4. สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. การสอบคัดเลือก
 • สอบข้อเขียนรอบแรก วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  เวลา 9.00-12.00 น. ที่คณะพยาบาลศาสตร์
 • ประกาศผลสอบข้อเขียนและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 
 • สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ที่
 • ตรวจร่างกาย วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ที่รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล พุทธมณฑลสาย 5
 • รายวิชาที่สอบคัดเลือก
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • วิทยาศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • ความรอบคอบ

6. ประกาศผลสอบพร้อมลงทะเบียน และชำระค่าเทอม วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565


รายละเอียดเพิ่มเติมBack