ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานนักศึกษาจีน

− Jun 06,2023 −

คุณสมบัติ

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ โท ด้านภาษาจีนหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

-สามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารได้

-สื่อสารภาษาจีนได้ -อายุ 25-40 ปี

-ไม่จำกัดเพศ

สมัครได้ที่ฝ่ายบุคลากร อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น3 หรือ เมลล์ hrm_btu@bkkthon.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-8006800 ต่อ 1232Back