ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ล่ามแปลภาษาจีน 1 ตำแหน่ง

− May 23,2023 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ล่ามแปลภาษาจีน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดงาน:
1. แปลเนื้อหาตามที่อาจารย์สอนในคลาสเรียนเป็นภาษาไทย-จีน-ไทย
2. ล่ามในที่ประชุม
3. รับผิดชอบเอกสารนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
4. แปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตำราวิชาการ หลักสูตร และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
5.ประสานงานระหว่างอาจารย์และนักศึกษาจีน
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ:
จบการศึกษาระดับปริญญาโท  สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ในระดับดี
มีผลคะแนนสอบ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน วันอาทิตย์-พฤหัส เวลา 8.30 - 17.00 น.
- เงินเดือน 25,000 บาท/เดือน (ช่วงทดลองงาน) หากผ่านการทดลองงาน 6 เดือนแล้ว เงินเดือนปรับเป็น 30,000 บาท/เดือน

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวภาษาไทย-ภาษาจีน วุฒิการศึกษา ผลคะแนนสอบHSK มาให้ผู้บริหารพิจารณาเบื้องต้นได้ตามอีเมล์ด้านล่าง
art_design@bkkthon.ac.thBack