ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเรียงความ หัวข้อ “คนดีของฉัน”

− Nov 29,2022 −

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเรียงความ หัวข้อ  “คนดีของฉัน”

มูลนิธิ ทรัพย์ปัญญา   ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเรียงความ

หัวข้อ “คนดีของฉัน”
ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า  30,000 บาท
หมดเขตส่งผลงาน 15 มกราคม 2566
ดูกติกาการประกวดได้ที่ www. (คณะนิเทศศาสตร์)
ส่งผลงานได้ที่  อีเมล Donung_Dolakhon@hotmail.com
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   095-1465561
เงินรางวัลการประกวด จำนวนรวมทั้งสิ้น   ๓๐,๐๐๐
บาท  แบ่งตามประเภท ดังนี้

                         ประเภทประถมศึกษา   จำนวน  ๒  รางวัล 

                                      รางวัลชนะเลิศที่  ๑   คือ    ๕,๐๐๐ บาท
                                      รางวัลอันดับที่    ๒   คือ    ๒,๐๐๐ บาท  

                         ประเภทมัธยมศึกษา  มี  ๒ รางวัล
                                     รางวัลชนะเลิศที่ ๑   คือ   ๕,๐๐๐ บาท
                                     รางวัลอันดับที่   ๒    ๒,๐๐๐ บาท

                        ประเภท อุดมศึกษา มี  ๒  รางวัล
                                  รางวัลชนะเลิศที่ ๑   คือ  ๕,๐๐๐ บาท
                                  รางวัลอันดับที่  ๒   คือ  ๒,๐๐๐ บาท
  
                        ประเภทประชาชนทั่วไป มี ๓ รางวัล
                                 รางวัลชนะเลิศที่ ๑      คือ  ๕,๐๐๐ บาท
                                 รางวัลอันดับที่  ๒      คือ  ๒,๐๐๐ บาท
                                 รางวัลพิเศษ ๑ รางวัล  คือ  ๒,๐๐๐ บาท  

  

                   เกณฑ์กติกาการส่งเรียงความเข้าประกวด
       ๑. รูปแบบ เรียงความ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่ท่านต้องการเชิดชูเกียรติในเรื่องความดี

งาม หรือการเป็นคนดีในเรื่องใดก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ “คนดีของฉัน”  
       ๒. ความยาวอย่างน้อย ๒ หน้า แต่ไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A4 ขนาดอักษร ๑๖  พอยท์ เขียนด้วยภาษาไทยเท่านั้น มีศัพท์ภาษาต่างประเทศแทรกได้จำนวนไม่มาก
     ๓. ผลงานที่ส่งต้องไม่เคยเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์มาก่อน
     ๔. ผู้เขียนสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองเท่านั้น และส่งได้คนละ ๑ ผลงาน โดยไม่จำกัดอายุ และศาสนาของผู้เขียน
     ๕. หากมีการตรวจสอบภายหลังพบว่ามีการผิดหลักเกณฑ์ จะดำเนินการริบรางวัลคืน และผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบกรณีละเมิดลิขสิทธิ์
     ๖.  ผลงานที่ได้รางวัลทั้งหมด จะเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ โดยเจ้าของผลงานจะไม่เรียกร้องสิทธิและค่าตอบแทนใดๆ
     ๗. แจ้งผลการประกวดทางอีเมลของผู้เข้าประกวดพร้อมแจ้งทางโทรศัพท์  

วิธีการส่งผลงาน

 ๑.  ส่งผลงานทางอีเมล Donung_Dolakhon@hotmail.com ในรูปแบบไฟล์ .docหรือ
          .docx เท่านั้น

 ๒. แจ้งชื่อผู้เขียนด้วยชื่อและนามสกุลจริง พร้อมอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ แนบมากับผลงาน

      หมดเขตส่งผลงาน ไม่เกินวันที่  ๑๕ มกราคม  ๒๕๖๖
      ประกาศผลเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๖

การมอบรางวัล

        ทางโครงการจัดการประกวดจะแจ้งผลผ่านเบอร์โทรศัพท์และอีเมลของผู้เขียน ก่อนที่จะมีการประกาศผลผ่านสื่อของโครงการฯ  และจะนัดหมายในการรับรางวัลต่อไป
   เกณฑ์กติกาการส่งเรียงความเข้าประกวด
       ๑. รูปแบบ เรียงความ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่ท่านต้องการเชิดชูเกียรติในเรื่องความดี

งาม หรือการเป็นคนดีในเรื่องใดก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ “คนดีของฉัน” 
       ๒. ความยาวอย่างน้อย ๒ หน้า แต่ไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A4 ขนาดอักษร ๑๖  พอยท์ เขียนด้วยภาษาไทยเท่านั้น มีศัพท์ภาษาต่างประเทศแทรกได้จำนวนไม่มาก
     ๓. ผลงานที่ส่งต้องไม่เคยเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์มาก่อน
     ๔. ผู้เขียนสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองเท่านั้น และส่งได้คนละ ๑ ผลงาน โดยไม่จำกัดอายุ และศาสนาของผู้เขียน
     ๕. หากมีการตรวจสอบภายหลังพบว่ามีการผิดหลักเกณฑ์ จะดำเนินการริบรางวัลคืน และผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบกรณีละเมิดลิขสิทธิ์
     ๖.  ผลงานที่ได้รางวัลทั้งหมด จะเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ โดยเจ้าของผลงานจะไม่เรียกร้องสิทธิและค่าตอบแทนใดๆ
     ๗. แจ้งผลการประกวดทางอีเมลล์ของผู้เข้าประกวดพร้อมแจ้งทางโทรศัพท์  

วิธีการส่งผลงาน

 ๑.  ส่งผลงานทางอีเมล Donung_Dolakhon@hotmail.com ในรูปแบบไฟล์ .docหรือ
          .docx เท่านั้น

 ๒. แจ้งชื่อผู้เขียนด้วยชื่อและนามสกุลจริง พร้อมอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ แนบมากับผลงาน

      หมดเขตส่งผลงาน ไม่เกินวันที่  ๑๕ มกราคม  ๒๕๖๖
      ประกาศผลเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๖

การมอบรางวัล

        ทางโครงการจัดการประกวดจะแจ้งผลผ่านเบอร์โทรศัพท์และอีเมลของผู้เขียน ก่อนที่จะมีการ        
       ประกาศผลผ่านสื่อของโครงการฯ  และจะนัดหมายในการรับรางวัลต่อไป
 Back